Savaşın kutsanması ve güçlü etkilere dönüş

1900’lerin başında medya; kitlelerin inanç, algı ve kanla olan duygusal ilişkilerini bütünüyle değiştirebileceğine inanıyordu. Walter Lippman’ın 1922 Yılında yayınlanan Public Opinion kitabınıın temellerini oluşturduğu inaç, 65 milyon insanın öldüğü 1. dünya savaşını kutsanmasında görevli hükümet propagandacılarının elindeki en önemli koz olmuştu. Sanayi toplumlarının oluşmasıyla kırsaldan şehirlere göç eden kitleler bu yeni ve korkunç yaşam tarzı karşısında […]